ZAMÓWIENIA i PROJEKTY

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

Operacja mająca na celu podniesienie atrakcyjności turystycznej niekomercyjnej oferty związanej z zachowaniem dziedzictwa kulturowego oraz promocja walorów i marki Kociewia poprzez: Przebudowę schodów i budowę podjazdu dla osób niepełnosprawnych w głównym wejściu Kościoła Rzymskokatolickiego pw. Św. Michała Archanioła w Zblewie współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego Programem w zakresie: rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej – w tym wyposażenie podmiotów działających w sferze kultury Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Informacja z otwarcia ofert

ZamawiającyParafia Rzymskokatolicka pw. Św. Michała Archanioła w Zblewie podaje informację z otwarcia ofert dot. zapytania ofertowego na wykonanie prac budowlanych przy zabytku nieruchomym – kościele pw. Św. Michała Archanioła usytuowanego w Zblewie na działce nr ewid. 492, obręb Zblewo, polegających na wykonaniu: Przebudowy schodów i budowy podjazdu dla osób niepełnosprawnych w głównym wejściu Kościoła Rzymskokatolickiego pw. Św. Michała Archanioła w Zblewie.

 

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY

W zapytaniu ofertowym na:

Przebudowę schodów i budowę podjazdu dla osób niepełnosprawnych w głównym wejściu Kościoła Rzymskokatolickiego pw. Św. Michała Archanioła w Zblewie.

Wybrano ofertę Wykonawcy:

ZAKŁAD MURARSKI PIOTR GOŁUŃSKI, ul. Białachowska 29, 83-210 Zblewo

ZAPYTANIE OFERTOWE
ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Michała Archanioła zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia na roboty budowlane dotyczące zadania pn.: “Przebudowa schodów i budowa podjazdu dla osób niepełnosprawnych w głównym wejściu Kościoła Rzymskokatolickiego pw. Św. Michała Archanioła w Zblewie” w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego Programem w zakresie: rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej – w tym wyposażenie podmiotów działających w sferze kultury.

Poddziałanie 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Dokumenty do pobrania:

Zapytanie-ofertowe

Decyzja-Pomorskiego-Wojewódzkiego-Konserwatora-Zabytków

Decyzja-Starosty-Starogardzkiego

Projekt-budowlany

Formularz-ofertowy

Projekt-umowy

Przedmiar-robót

Skip to content