Chór

 

 

CHÓR PARAFIALNY p.w. św. CECYLII w ZBLEWIE

Ponieważ w historiach napisano, że w aktach męczeńskich – gdy rozbrzmiewały instrumenty muzyczne Cecylia dziewica w sercu swoim śpiewała tylko Bogu, dlatego w ikonografii przedstawiana jest często z instrumentami muzycznymi np. organami lub skrzypcami. Jest patronką muzyki kościelnej, muzyków, udowniczych instrumentów muzycznych, organów, śpiewaków i poetów.

Wiele chórów kościelnych przyjęło za patronkę właśnie św. Cecylię. Również śpiewacy z kościoła parafialnego p.w. św. Michała Archanioła w Zblewie śpiewają pod jej patronatem. A śpiewają już wiele dziesiątek lat.

Zapraszamy do odwiedzenia naszej strony internetowej 
Chór pw. św. Cecylii

Z HISTORII CHÓRU

Pierwsze wzmianki na temat zblewskiego chóru pochodzą z 1913 roku, kiedy to z Towarzystwa Ludowego wyłoniło się Towarzystwo Śpiewacze posiadające chór męski. Jednak już wkrótce rozpoczął działalność chór mieszany. W pierwszych miesiącach prowadził go miejscowy organista, Jan Czaplewski. Aktywność chóru wzrosła, gdy kierownikiem został syn organisty, Kazimierz Czaplewski. Po odejściu w 1928roku na emeryturę mistrza Kazimierza, organistą i opiekunem chóru został Albin Burczyk. Wówczas doszło do podziału Towarzystwa Śpiewaczego na chór kościelny i świecki. Ten pierwszy przyjął nazwę “Cecylia”.

Około 1930 roku organistą i dyrygentem ówczesnego Towarzystwa Śpiewaczego “Cecylia” został Izydor Borzyszkowski. 
1 lipca 1934 roku w Pelplinie odbył się koncert chórów z okazji 60-lecia Towarzystwa Śpiewaczego św. Cecylii. Śpiewacy ze Zblewa wykonali utwór E. Nowowiejskiego “Trzy wisienki” i otrzymali 58 punktów na 102 możliwych. Chórem dyrygował Izydor Borzyszkowski. Za jego dyrygentury śpiewano różne partie: na chór mieszany, żeński, kwartety, duety. Wykonywano msze łacińskie i wiele utworów z okazji różnego rodzaju świąt kościelnych. Chór “Cecylia” występował gościnnie w Wielu, Kasparusie, Wdzie, Pinczynie, Borzechowie. 
W okresie Wielkiego Postu chór śpiewał Mękę Pańską, gdzie poszczególne partie wykonywali: ewangelistę – ks. proboszcz Franciszek Wróblewski, Pana Jezusa – Edmund Zieliński, apostołów Piotra, Judasza i innych – Roman Rozkwitalski, a partie ludu – chór.

15 maja 1970 r. funkcę organisty i dyrygenta chóru św. Cecylii objął Alfons Gac i pełnił ją do 1992 roku. Wówczas proboszczem parafii zblewskiej zostaje ks. radca Aleksander Rydzkowski. W tym czasie śpiewacy uświetniali swoim śpiewem każde święto. Po śmierci ks. radcy probostwo objął ks. kanonik Zdzisław Benedict, a na organach dalej grał Alfons Gac, u którego stan zdrowia pogarszał się coraz bardziej. Ciężka choroba nie pozwoliła mu na kontynuowanie tej funkcji. Pan Alfons Gac umarł w 1994 roku. 

W grudniu 1992 roku w Zblewie na stałe osiadł pan Waldemar Klejna – organista i dyrygent obecnego chóru. To młody i zdolny człowiek. Kiedy w czerwcu 1996 roku ks. kanonik odchodzi do Pelplina, dekretem biskupa diecezjalnego proboszczem Zblewa zostaje ks. Zenon Górecki. Od tego czasu pod dyrygenturą Waldemara Klejny chór uczestniczy w różnorakich uroczystościach kościelnych naszej parafii i nie tylko. Wyjeżdża także na Rejonowe Przeglądy Chórów w Lubichowie, w Skarszewach, w Tczewie i w Czersku. Śpiewano z okazji różnych świąt kościelnych średnio 15 razy w roku, natomiast na próbach gromadzono się około 50 razy w roku. Średnio raz w roku śpiewacy ze Zblewa spotykali się przy ognisku, na spotkaniu opłatkowym i corocznym wieczorku “cecylkowym”. Biesiady zwane popularnie “Cecylką” odbywały się zawsze w dniu patronki chóru – św. Cecylii, tj. 22 listopada. 

Obecnie chór rozszerzył swoja działalność i rozpoczął organizowanie Koncertów Pieśni Religijnej, który odbywać się będzie 3 maja każdego roku z udziałem zaproszonych chórów z województwa pomorskiego. Pierwaszy taki koncert odbył się w roku 2005 z okazji 700 – lecia Zblewa. W dalszym ciągu chór uświetnia swym śpiewem uroczystości kościelne naszej parafii i w kościołach naszego dekanatu. Od 2004 roku prezesem chóru jest mgr Wojciech Birna.

                                                                                             Opracował 
                                                                                             Prezes Chóru

Skip to content