Michał Archanioł Ruchy i stowarzyszenia Ogłoszenia Intencje Kontakt logo1
   
O nas Historia Parafia św. Michała Archanioła Shape140 Shape143 Shape144 Shape145 Shape153
seminarium

Wyższe Seminarium Duchowne Diecezji Pelplińskiej w Pelplinie informuje o warunkach rekrutacji na rok akademicki 2018/2019.
Kandydaci, w tym tegoroczni maturzyści, winni do 9 lipca 2018 r. zgłosić się na rozmowę kwalifikacyjną (umówioną wcześniej telefonicznie – tel. 58 536 16 64) i osobiście złożyć w rektoracie WSD w Pelplinie następujące dokumenty:
1. podanie o przyjęcie, skierowane do J. E. Ks. Biskupa Diecezjalnego Ryszarda Kasyny, Biskupa Pelplińskiego,
2. własnoręcznie napisany życiorys,
3. świadectwa moralności wystawione przez Księdza Proboszcza i Katechetę,
4. świadectwo dojrzałości w oryginale,
5. świadectwo ukończenia nauki religii, jeśli przedmiot ten nie widnieje na świadectwie ukończenia szkoły średniej,
6. skrócony odpis aktu urodzenia,
7. metrykę chrztu i bierzmowania,
8. kopię dowodu osobistego (dwa egzemplarze) i książeczki wojskowej,
9. wydrukowany z systemu Internetowej Rejestracji Kandydatów (IRK: http://www.umk.pl/kandydaci/) i podpisany formularz podania,
10. cztery aktualne fotografie zgodne z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych (w tym jedną w postaci elektronicznej, którą kandydat wprowadza do systemu IRK),
11. dwa egzemplarze wydrukowanej z systemu IRK i podpisanej umowy dotyczącej warunków odpłatności za usługi edukacyjne,
12. potwierdzenie dokonania wpłaty rekrutacyjnej (opłata w wysokości 85 zł – wpłacona na konto indywidualne, które kandydat otrzymuje po zarejestrowaniu się w IRK).
Alumni Pelplińskiego Seminarium są jednocześnie studentami Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. W związku z tym kandydaci winni zarejestrować się do 9 lipca br. na stronie internetowej Uniwersytetu  (www.umk.pl/kandydaci) i odbyć rozmowę kwalifikacyjną, która będzie miała miejsce 11 lipca 2018 r. o godz. 9.00 w budynku Wydziału Teologicznego przy ul. Gagarina 37 w Toruniu.
Obok rozmowy kwalifikacyjnej kryterium branym pod uwagę przy przyjęciu na studia będzie również wynik egzaminu dojrzałości.
Przewidziany jest także drugi nabór, o ile nie zostanie wyczerpany limit miejsc na Wydziale Teologicznym UMK. O ewentualnym drugim naborze, terminie składania dokumentów i egzaminie wstępnym, będziemy informować na stronie internetowej WSD (www.seminariumpelplin.pl) po ich ogłoszeniu.

REKRUTACJA DO WYŻSZEGO SEMINARIUM DUCHOWNEGO

Copyright © Parafia św. Michała Archanioła Zblewo

id25862488 Polityka prywatności