Aktualności

Zmarł biskup senior Piotr Krupa

4 marca 2024 r. zmarł emerytowany biskup pomocniczy diecezji pelplińskiej, biskup senior Piotr Krupa.
Uroczystości pogrzebowe odbędą się w bazylice katedralnej w Pelplinie
– w piątek – 6 marca 2024 r.
o godz. 18.00 – Msza Święta pod przewodnictwem arcybiskupa Tadeusza Wojdy, Metropolity Gdańskiego;
po Mszy Świętej czuwanie przy Zmarłym do godz. 22.00;

– w sobotę – 9 marca 2024 r.
od godz. 7.00 – możliwość modlitwy indywidualnej w intencji Zmarłego; \
o godz. 10.00 – wspólny różaniec w intencji Zmarłego;
o godz. 11.00 – Msza święta pogrzebowa pod przewodnictwem biskupa pelplińskiego Ryszarda Kasyny, a po niej złożenie ciała w krypcie biskupów w katedrze.

Biskup Piotr Krupa urodził się 19 czerwca 1936 roku w Braciejowej. Był absolwentem Wyższego Seminarium Duchownego w Gościkowie-Paradyżu. Święcenia kapłańskie przyjął w maju 1961 roku. Posługę kapłańską jako wikariusz pełnił w Gubinie, Świebodzinie i Kołczygłowach.
Podczas studiów z teologii moralnej w Strasburgu uzyskał doktorat nauk teologicznych.
W latach 1978–1980 był rektorem Wyższego Seminarium Duchownego Diecezji Gorzowskiej w Gościkowie-Paradyżu a w latach 1981–1986 Wyższego Seminarium Duchownego w Koszalinie.
W 1984 roku został biskupem pomocniczym diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej. Sakrę biskupią przyjął dnia 15 kwietnia 1984 roku w Koszalinie. Jego zawołaniem biskupim były słowa z Modlitwy Pańskiej: “Adveniat regnum Tuum” (Przyjdź Królestwo Twoje).
W 1992 r. bp Krupa został biskupem pomocniczym diecezji pelplińskim, pełnił funkcję wikariusza generalnego.
We wrześniu 2011 roku, po osiągnięciu wieku emerytalnego złożył na ręce papieża Benedykta XVI rezygnację z pełnienia posługi biskupa pomocniczego w Diecezji Pelplińskiej. Od roku 2011 do śmierci był biskupem pomocniczym seniorem diecezji pelplińskiej.
Zmarł 4 marca 2024 r. w szpitalu w Tczewie.

Skip to content