KSM

 

 

 KATOLICKIE STOWARZYSZENIE MŁODZIEŻY

Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży zrzesza młodych ludzi w wieku od 14 do 30 lat, pragnących twórczo i aktywnie wykorzystać swoją młodość. Spotykamy się zawsze w piątkowe wieczory w salkach parafialnych. Obecnie KSM ma 25 członków “Zasadniczym celem Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży jest kształtowanie dojrzałych chrześcijan oraz aktywne uczestnictwo we wspólnocie i misji Kościoła przez szerzenie i upowszechnianie katolickich wartości i zasad we wszystkich dziedzinach życia, zwłaszcza społecznego i kulturalnego.”
     KSM to także najlepszy sposób, by odnaleźć swoje miejsce nie tylko w grupie rówieśników w szkole bądź parafii, ale w Stowarzyszeniu tworzącym w Polsce jedną; wielką; rodzinę. Rodzinę ludzi młodych, gotowych całym swoim życiem “służyć Bogu, Kościołowi i Ojczyźnie”.

      Historia KSM sięga swymi korzeniami czasów zaborów. W okresie zniewolenia trzeba było zespolić młode siły do walki o polskość. Wówczas było ono częścią składową Akcji Katolickiej.

Działalność KSM-u jest bardzo bogata. Można podzielić ją na 4 grupy:

1. Działalność religijna. Udział w sakramentach świętych, częsta spowiedź i szczególny kult Eucharystii przejawiający się w adoracjach, procesjach i przede wszystkim częstym uczestnictwem we Mszy św. i przyjmowaniem Komunii św. Udział w rekolekcjach, dniach skupienia, spotkaniach formacyjnych.

2. Działalność kulturalno-oświatowa. Ciągłe kształcenie członków KSM-u. Kierownictwa stowarzyszenia kształci się na kursach, zjazdach, zlotach, wizytacjach oddziałów. Największym powodzeniem u młodzieży cieszą się imprezy sportowe, wycieczki, obozy, przedstawienia, akademie, wieczornice. Ważną rolę w formacji  członków Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży stanowią czasopisma Wzrastanie oraz Miłujcie się. Czasopisma zajmują się przeważnie sprawami organizacyjnymi i wychowawczymi.

3. Działalność charytatywna. W naszej wiosce wielu jest w trudnej sytuacji materialnej, dlatego jako oddział włączamy się w zbiórki charytatywne (pieniężne i rzeczowe). Ostatnio także wraz z Zrzeszeniem Kaszubsko-Pomorskim, organizowaliśmy pomóc dla poszkodowanych w wyniku powodzi w Gminie Szczurowa.

4. Działalność społeczno-patriotyczna. Młodzież zrzeszona w Katolickim Stowarzyszeniu Młodzieży pragnie wpływać na losy i kształt Ojczyzny. Stąd wielkie znaczenie ma budzenie postaw patriotycznych. Obchodzimy uroczyście rocznice ważnych wydarzeń, święta narodowe, szczególnie rocznice odzyskania niepodległości i powstań narodowych. Wielu z nas próbuje własnych sił w pisaniu artykułów do różnych czasopism i gazetki parafialnej.

Skip to content