Akcja katolicka

 


AKCJA KATOLICKA

Odpowiadając na apel Ojca Świętego JANA PAWŁA II i Episkopatu Polski w dniu 21.03.1996 r. powołano do życia Parafialny Oddział Akcji Katolickiej.

Inspiratorem tego przedsięwzięcia był ówczesny ksiądz proboszcz, który pełnił rolę asystenta kościelnego. Obecnie tę funkcję pełni ksiądz proboszcz Zenon Górecki.

Do naszych stałych przedsięwzięć należy:
– przewodniczenie Koronce do Miłosierdzia Bożego (w czas Wielkiego Postu),
– prowadzenie Nowenny do Miłosierdzia Bożego,
– przewodniczenie Drodze Krzyżowej prowadzonej ulicami Zblewa,
– Różaniec fatimski – od maja do października (w każdy 13 dzień miesiąca),
– Jerycho Różańcowe,
– na Dni Społeczne przygotowanie dla wspólnoty parafialnej wystawy,
– 11 XI – różaniec święty w intencji Ojczyzny.

Nasze comiesięczne spotkania odbywają się po mszy świętej pierwszopiątkowej.

Od 1996 r. opiekę duszpasterską nad POAK pełni obecny ksiądz proboszcz. Oprócz opieki duszpasterskiej nad parafią ma również duży wkład w sprawne działanie Akcji Katolickiej. W czasie comiesięcznych spotkań jest dla nas źródłem wiedzy o dziejach Kościoła i jego dniu dzisiejszym. Niejednokrotnie służył radą i pomocą w wyborze tematów wystaw, był ich inspiratorem i inicjatorem, a resztę pracy powierzał nam (dyskretnie czuwając). To asystent kościelny zadbał o to, by na otwarciu wystawy byli np.ksiądz Biskup diecezjalny, bądź biskup pomocniczy, kapłani z dekanatu zblewskiego. Wspólnie również omawialiśmy rozważania Drogi Krzyżowej i jej trasę. Dzięki opiece księdza proboszcza Zenona Góreckiego działania Akcji Katolickiej nabrały bardziej uduchowionej formy i większego rozgłosu, między innymi przez publikacje w “Pielgrzymie” i “W rodzinie”.

Skip to content