Aktualności

Niepokalane Poczęcie Najświętszej Maryi Panny

8 grudnia 1854 r. bullą „Ineffabilis Deus” papież Pius IX ogłosił dogmat o Niepokalanym Poczęciu Maryi. Uroczystość ta odbyła się w Bazylice św. Piotra w Rzymie w obecności 54 kardynałów i 140 arcybiskupów i biskupów. Ojciec Święty napisał: „Ogłaszamy, orzekamy i określamy, że nauka, która utrzymuje, iż Najświętsza Maryja Panna od pierwszej chwili swego poczęcia – mocą szczególnej łaski i przywileju wszechmocnego Boga, mocą przewidzianych zasług Jezusa Chrystusa, Zbawiciela rodzaju ludzkiego – została zachowana nietknięta od wszelkiej zmazy grzechu pierworodnego, jest prawdą przez Boga objawioną i dlatego wszyscy wierni powinni w nią wytrwale i bez wahania wierzyć”.

Choć prawda o Niepokalanym Poczęciu Maryi została ogłoszona jako dogmat dopiero w XIX w., warto zaznaczyć, że istniała w świadomości wiernych niemal od samego początku dziejów chrześcijaństwa.

Maryja w czasie prywatnych objawień w Lourdes – 1858 r., Gietrzwałdzie – 1877 r. czy  Fatimie – 1917 r. sama określała siebie jako “Niepokalanie Poczętą”, zatem papież Pius IX oficjalnie i uroczyście zatwierdził tylko to, co istniało w świadomości Kościoła od zawsze.

Skip to content